ارزش لحظه ها!

خوب بود با وجود سردرد وحشتناکم .... اما آروم شدم ...دوش گرفتم و بعدش یکی از همسایه ها (خانوم همون اقایی که اینجا رو خریدیم ازشون) زنگ زد و برای سفر حجش خداحافظی کرد ....

حس خوبی بود که باوجود اینکه الان اینجا نیستن و چند تا کوچه اونطرف تر ولی فراموش نکرده بود ....

تازه بعدترش صدای آلارم "لاین" اومد ...هر چند صداش منو یاد........... میندازه و حس و حالم عوض میشه .... اما نگاه کردم و دیدم عه پسر عمه هست!منظورم علی نیستا!نیشخند

راستش خودمم دیده بودم که هم وایبرش فعاله هم لاین ...علی هم گفت پیام بده که خجالت کشیدم ...اما خودش پیام دادو عکس دخترای گلشو فرستاد ...

احوال پرسید و جوابشو دادم .....

خودشو خانومشو دوست دارم ....

 

خلاصه که بازهم حس و حال خوبی بود که یادم بود و پیام داد ..هر چند من خیلی خجالتیم و در حد سلام خداحافظی باهاش صحبت میکنم معمولا....

بعدترشم با حسنا یذره حرف زدیمو ....

رفتم ناهار اماده کردم ..موهامو سشوار کشیدم ...سفره که پهن کردم همسر اومد و هییییییی خبرای مختلفو گفت که چه کرده امروز و چی شده و ..... بهش گفتم چشمات مشکوکه!میگه نه چرا مشکوک باشه؟!گفتم هست ...خودت اعتراف کن .....

خندید....

حالام به من اصرار داره برم بورس و ببینم چه خبره و فعالیتهاشو یاد بگیرمو.... چه بدونم!

میگه برو توی اتاق تا یه خبر بهت بدم ....گفتم نمیرم همین جا بگو...

نه باید بری اتاق وگرنه پشیمون میشی!

گفتم نمیرم ...گفت نرو ...ولی ضرر میکنیا .....

منم رفتم اومد یه کارت هدیه داد دست من و منو بغ*ل کرد ...گفت خب تو اجازه نمیدی جلو بچه من زیاد ابراز محبت کنم!!!!!!!!!!!!

گفتم مرسی مناسبتش.... گفت هدیه حفظ یک جز هست امروز گرفتم و چون زخمتش و وقتش برای تو بوده جایزش هم برای تو هست!

نمیتونم بگم خوشحال نشدم ...قدرشناسیش خیلی برام با ارزش بود ....

(اهان بعدشم یاد کارت صحرا افتادمنیشخندگفتم روز مرد میدم به خودش بعد 3 تیر روز تولدمه و سالگرد عقدمون میده به من و بعد مرداد ماه سالگرد ازدواجمونو.........خنده

ولی خب برنامه هامو به هم ریخت از حسابش همون مبلغو پول ریخت به کارتم و کارتو گرفت که نقد کنهخنده)

منم تشکر کردمو یه چای حسابی دم گذاشتمو......

به این فکر میکنم که لحظه های آروم توی زندگیم همیشه زود تموم شدن ..... هر وقت خیلی دلگرم شدم ...تموم شدن .....

اما درکشون برای همون مدت کوتاهم بارزشه .....

بعد با خودم میگم ..چقدر خوب که با وجود این سردرد خونه مرتب و تمیز بود ناهار خوشمزه و خودم دوش گرفته بودم ......وگرنه با این کارِِِِِ همسر حسابی خجالت میکشیدم!!!!!!!

خوبه که حتی اگه دلم باهام راه نیاد ...اما من فکر دل کسانی باشم که باهاشون زندگی میکنم ..... فکر دل دخترکی که حتی بغض کوچیک منو میفهمه و میگه مامان گریه کردی؟میگم نه.....میگه نخیرررررررررر مژ های بلند خوشگلت خیسه ...پس گریه کردی....

خوبه که امروز روز آرومی بود ..... من خواستم آروم باشه و شد .....

گاهی از اراده ما خارجه ...اما گاهیم قدرت ما به همه کائنات میچربه!

هر چند که ته ته دلم  یه چیزای دیگه ای باشه ....ولی ارزش لحظه ها به همون لحظهاست نه بعد و قبلش ...

**************

یه آهنگ شاد کُردی!این آهنگ یه عزیز دل به من گفت دانلود کنم .... شاد بود و معنای قشنگی داره ...مرسی عزیزمماچ

خودم معنیشو نفهمیدم کلی گشتم متن و ترجمه پیدا کردم ...ولی قشنگه ...امیدوارم فی****لتر نشم!نیشخند

لینک دانلود

 

ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﯾﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺭﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﺎﻭﻭﺕ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﭘﺮﯾﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﭼﺎﻭﻭﺕ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﭼﺸﻤﺖ
ﮐﭽﻪ ﮐﻮﺭﺩﻩ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻥ. ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺭﺯ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ

 

ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﭼﺎﻭ ﺭﻩ ﺷﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﭼﺶ ﺳﯿﺎﻩ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﮐﭽﻪ ﮐﻮﺭﺩﻩ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﮔﯿﺎﻥ ﮔﯿﺎﻥ ﮔﯿﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ

ﺟﻤﺸﯿﺪ
ﺗﻪ ﻭﺍﻭﯼ ﻫﯿﻮﺍﻡ ﺑﻮﻭﮐﯽ ﮐﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺋﻪ ﺳﺘﯿﺮﻩ ﯼ ﮔﻪ ﺷﯽ ﺳﻪ ﺭ
ﻟﻮﺗﮑﻪ ﯼ ﮐﻮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺯﻭﻡ ﻋﺮﻭﺱ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﺋﺎﺭﺍﻣﯽ ﺩﻻﻧﯽ .، ﺷﻪ ﮐﻪ ﺭﯼ ﻟﯿﻮﺍﻧﯽ
ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻟﻬﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻟﺒﻬﺎﯾﯽ
ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺗﻮ ﺯﻭﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ
ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ
ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺗﻮ ﺯﻭﺭ ﺟﻮﺍﻧﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ
ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻠﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ
ﮐﭽﻪ ﮐﻮﺭﺩﻩ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺭﺯ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﭼﺎﻭ ﺭﻩ ﺷﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﭼﺶ ﺳﯿﺎﻩ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ

ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﺋﻪ ﺳﻤﻪ ﺭ ﯾﺎﺭﯼ ﺟﻮﻭﺍﻧﻢ، ﻭﻩ ﮎ ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻢ
ﺍﺳﻤﺮ ﯾﺎﺭ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺑﺎﻧﻢ
ﺋﻪ ﺳﻤﻪ ﺭ ﯾﺎﺭﯼ ﺟﻮﻭﺍﻧﻢ، ﻭﻩ ﮎ ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻢ
ﺍﺳﻤﺮ ﯾﺎﺭ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺑﺎﻧﻢ
ﻭﻩ ﻧﻪ ﻭﺷﻪ ﯼ ﮐﻮﺳﺘﺎﻧﻢ، ﮔﻮﻟﯽ ﺩﺍﺭﺳﺘﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺸﺘﻪ ﯼ ﺷﻪ ﻭﺍﻧﻢ
ﺑﻨﻔﺸﻪ)ﮔﻞ.(ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻥ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯼ ﺷﺒﺎﻧﻢ
ﺋﻪ ﺳﻤﻪ ﺭ ﯾﺎﺭﯼ ﺟﻮﺍﻧﻢ ﺋﻪ ﺳﻤﻪ ﺭ ﯾﺎﺭﯼ ﺟﻮﺍﻧﻢ ﺋﻪ ﺳﻤﻪ ﺭ ﯾﺎﺭﯼ
ﺟﻮﺍﻧﻢ
ﺍﺳﻤﺮ ﯾﺎﺭ ﺟﻮﺍﻧﻢ ﺍﺳﻤﺮ ﯾﺎﺭﯼ ﺟﻮﺍﻧﻢ ﺍﺳﻤﺮ ﯾﺎﺭﯼ ﺟﻮﺍﻧﻢ
ﺋﻪ ﺭﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭼﺎﻭ ﺭﻩ ﺷﯽ ﮔﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺭ ﮐﻪ ﺋﻪ ﻡ ﻻﻭﻩ
ﺍﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭼﺶ ﺳﯿﺎﻩ ﺟﺎﻧﺎ ﺭﻭﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ
ﺋﻪ ﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎﻻﺗﻢ ﮔﯿﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﯿﺮﺍﺭﻩ ﻭﻩ
ﺁﺭﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﻢ ﺟﺎﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ)ﻣﯿﮕﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ(
ﺍﯾﻦ ﺗﯿﮑﺶ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ

ﻫﻢ ﺻﺪﺍﯾﯽ
ﮐﭽﻪ ﮐﻮﺭﺩﻩ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺭﺯ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﭼﺎﻭ ﺭﻩ ﺷﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﭼﺶ ﺳﯿﺎﻩ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﮐﭽﻪ ﮐﻮﺭﺩﻩ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ
ﮔﯿﺎﻥ ﮔﯿﺎﻥ ﮔﯿﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﻪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ ﻧﮑﻦ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﻦ

/ 14 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صدف و همسری

خوشحالم که خوبی:× خدارو شکر...

ناردونه

بالاخره اين رفتن توي اتاق به تنهايي و بستن در همسرت ، نتيجه داد . خدا رو شكر . مرسي از ترجمه اين ترانه كردي . من عاشق رقص كردها هستم . يكي از عروس هامون كرده . عروسي شون يكي از بهترين عروسي هاي فاميل بود هم بخاطر شخصيت شون و هم رقص شون .

سيندخت

چه خوب... چه خيلي خوب...

زهرا

و خداروشکر که همسرت قدر شناسه و این خیلی خوبه همیشه شاد باشید و همچین لحظاتی تو زندگیتون زیاد باشه ایشالا

الهام(منو)

دیدن عکس گلات حس خوبی به ادم میده :))) ها ها ها انگار دیروز از لحاظ مالی برا ما زنا روز خوبی بوده خخخخ اخه دیروز از سرکار اومد و با هیجان میگه چه خبر خوبی تو رو خوشحال میکنه ؟ منم با خنده میگم پولی :دی از این شوخی ها زیاد می کنیم با هم :)) بلند میخنده میگه اره و خبر فوق العادشو بهم داد و قول واریزشو به حساب من خخخخ

خاله سارا

از پنجره خونه ما وحتی پشت بوم فقط ساختمون پیداست ودلیل عمدش هم جنوبی بودن ساختمون ماست از پنجره شرکت هم کنار دستم فقط یه درخت دارم که گاهی تا کمردولا میشم از پنجره تا برگ یه درخت رو از این ارتفاع لمس کرده باشم تو دلم نمونه برگای بالای درخت چه حسی دارن . قدر این زیبایی رو بدون عزیز دل؛ گل محمدی منویاد 20 سال پیش میندازه وقتی4 ساله بودم پایگاه نیروی هوایی سمنان.و ته تهشم باید بگم خوشحالم که کمکی شاید دل آرومی.

خاله سارا

جل ال خالق من وایبر رو دوماهی هست از گوشیم حذف کردم. البته یه احتمال دیگم هست اینکه برادر من با تبلتم که هنوز سیم کارت نداره دوباره ثبت کرده باشه البته باشماره گوشیم که دراون صورت خیلی عاقله[سوال][تعجب]

آمارین

ای دختر تازه این اهنگو شنیدی؟ مال دوسال پیشه دخترکم عاشقش بود جمشید و منصور خوندن باهم. همیشه باهم میخوندیم. چقد دلم حلوا خواست. توی پستای قبلت دیدم. ولی اصلا حسش نیست پاشم درست کنم.