روزهای تلخ و شیرین 5

دعا کنید که جور بشه زیارت مجدد .... من قول و قرار داشتم با امام رضا ...عصر اس امسش اومد .... امام خوش قول بود ..امیدوارم ما هم لایق باشیم ....

میشه تو سکوت از کنار تلخ و شیرین ها نگذرین؟ ... دوست دارم حضورتونو.....

*******************************

روزهای تلخ و شیرین 4 به اونجا رسیدیم که علی و عمه رو سر کوچه دیدم و........

علی و عمه رفتن ... دو روز بعدش آی دی کالر تلفن شماره عمه رو نشون میداد!!!!!!!!!! خدای من ... دستپاچه به مامانم گفتم ... خاله کوچیکه خونمون بود ... زنگ زدن که همراه شوهرش شب بیان خونمون ..من از اتاق بیرون نرفتم .. خیلی التماس کردن به بابا .. خیلی زیاد ... اما بابا مرغش ی پا داشت! و من دنیای استرس ...انگار توی اون مدت علی خیلی بدخلقی کرده بود ...خواستگاری رفته بودنو علی نرفته بود! ببینید چقدر بیرحمانه به عشق ما نگاه میکردن ....

بابا گفت حرف آخرمو میخواید بدونید؟ از همین جا تا خود مکه جواهر بریزید برای من ، من دخترمو به شما نمیدم وسلام!!!!!!!!!!

و این حرف بابا برای من مثل حکم نهایی یه دادگاه بود ....

رفتن ... و من همون یکذره امیدم رو هم از دست دادم ...دو روز بعد بابابابزرگ(خدابیامرزدش عزیز دلم بود) بابا رو میخواد .... بهش میگه به چه حقی مانع  ازدواج این دو تا میشی؟ تو چه کاره ای اصلا؟ فقط من میدونم این دو تا چقدر همو دوست دارن .. اینا دو تا از روز اول برای هم بودن ... تو حق دخالت نداری ...


و بابا راضی شد دوباره بیان و من باز تصمیم بگیرم!

ی روز دخترا(سه تاشون) اومدن ... اشتی کردیم ... بعدش من باید میرفتم اردوی شمال رامسر....

اونجا خیلی اذیت شدم به دلایلی! حتی نتونستم دریا هم برم ..به خاطر حساسیتم به حشرات تمام صورتم ملتهب شده بود ....

و اوضاع جالبی نداشتم .. روزی که برگشتم با مامان رفتیم خونه عمه کوچیکه دیدن دختر تازه دنیا اومدش ... همونجا بیهوش شدم از خستگی... مامان گفت پاشو زود باش بریم ...امشب عمه اینا با علی میان خونمون!!!!!!!!!!!

رفتم با عجله یه دوش گرفتم بلوز کرم و دامن کوتاه سدری رو پوشیدم و یه ساپورت مشکی!چادرمم آماده کردم و حتی ی مرطوب کننده نزدم، تا اونروز نزده بودم!

خواهرای شیطونم اتاقو مرتب کردن و دو تا پشتی کنار هم گذاشتن بالای اتاقو تهدید کردن که هر دو اینجا میشینید!!!!!!!!!

اومدن .. علی با همون پیرهن آبی آسمانیش ..با ی جعبه شیرینی و بدون گل(حسرت گل خواستگاریو به دلم گذاشتن نامردا)

عمو جان هم اومده بود ...تا یازده و نیم بحث 30 یا 30 کردن ... منم پایهنیشخند آخر علی گفت فکر کنم یادتون رفته برای چی اینجاییم؟

و ما رفتیم توی اتاق علی رفت بالای اتاق و من پشت در(برای راه فرار).. علی خیلی حرف زد و گفت نمیخوام اجباری جواب بدی ... نمیخوام کسی مجبورت کنه ... از بس اینو تکرار کرد عصبانی شدم گفتم منو هیچ کس مجبور نکرده خودم عقل دارم و تصمیم میگیرم... همین یه جمله .... بیرون که اومدیم گفتن تو چقدر حرف زدی!تعجبچون به در نزدیک بودم صدام شنیده شده بود ...

فک کنم 5 شنبه بود ..برای شنبه قرار گذاشتیم که بیاییم کرمانشاه بهزیستی ..مرکز مشاوره ژنتیک ... تا قبل نامزدی خیالمون راحت بشه!(من که از هیچی سر در نمی آوردم ..فقط فکر میکردم مطمئن میشم سالمم و بچم سالم میشه)

توی مرکز عمه رفت نشست کنار علی!!!!! آقاهه گفت شما عروسی؟؟؟؟ گفت نه با دست به من اشاره کرد که اینه گفت خب بگین عروس بیاد بشینه اینجا و من برای اولین بار نشستم کنار علی ...

سوال و جواب و شجره نامه و ی سری آزمایش!

آخی آزمایشگاهو الانم که میبینیم علی و من با هم میگیم یادته؟

تا ظهر کارمون طول کشید ..علی که بلد نبود هیچی اما عمه هم تعارف نکرد بریم جایی ناهار بخوریم و ما گرسنه و خسته برگشتیم!اونوقتا علی خودش سرکار میرفت و مثلا مستقل بود!

و ما منتظر نتیجه..همه جز علی .... میگفت من اصلا برام مهم نبوده که چی باشه ...

حتی جواب منفی هم بود من باید به تو میرسیدم و بچه نمیخواستم ...

 

بین انتظار برای جواب آز مامان اینا ی سفر به کرمانشاه داشتن خونه دوست و فامیل..متنفر بودم که با این قد و سن باهاشون برم اما مامان حسابی دعوام کردو گفت کم گوشه گیر باش و رفتم اما تمام سفر تو خودم بودم ..همون موقع جواب اومد ... از نظر گروه خون و همه چیز اوکی بود ... هیچ کدوم هیچ مشکلی نداشتیم شکر خدا .... فقط علی غلظت خونش بالا بود و باید هر سال یکبار خون میداد ... مخصوصا قبل بچه دار شدن (و من خنگول ربط اینو نمیفهمیدم)

حالا بابا باید شرایطو مینوشت و میبرد ... 1364 تا سکه؟ خدای من با التماس هزارشو حذف کردم ..میدونستم بابا برای لجبازی و سنگ انداختن سر راه اونا اینکارو میکنه ...

خدا میدونه چه بلوایی شده بود سر مهریه ... اصلا دوست ندارم بنویسمشون که چه عذابی رو تحمل کردم و چقدر ساده گذشتم از کنار بی خیالی و بی مسئولیتی علی و کنار کشیدنش ... نمیدونم چرا نمیفهمیدم آدمی که اینهمه راحت جا بزنه آدم مسئولی نیست .

بهر حال سر 150 تا سکه توافق شد ... شرط تحصیل من ... و یه مقدار طلا ... دیگه هیچی نخواسته بودن ...یادم میفته که علی زنگ زد و سنگ دلانه چیا به من گفت حالم بد میشه ...چقدر سخت و سرد و سنگی ....

فردای همون شب پر از اشک و آه قرار شد علی و خانوادش بیان و بریم حلقه نامزدی و چادر سفید بخریم و خرید نامزدی!!!!!!!!!!!

چشمام ورم داشت ... از شدت گریه ... اما یه کارت با زمینه مشکی و عکس دو تا رز برای علی  خریدمو و توش نوشتم:

کارما نیست شناسایی راز گل سرخ

کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم...

اون کارت الان صفحه اول آلبوممونه....

و یه نامه . یه قران کوچولو با جلد سبز ....

 

ی شعرم پشت نامه نوشته بودم:

چه سود گر بگویمت

که بی تو با خیال تو

به شب پناه برده ام

و نقش آن دو چشم فتنه خوی را

به سطرهای هر کتاب دیده ام...

چه سود گر بگویمت

که شام تا سحر نخفته ام

و یا دمی اگر بخواب رفته ام

ترا بخواب دیده ام...

 

صبر کردم همه رفتن پایین ... با هماهنگی سما علی موند .. و با ی صدای خفه گفتم پسر عمهقهقههو پاکتو بهش دادم ... فقط میخواستم مطمئن بشه دوسش دارم و اجباری در کار نیست....

رفتیم خرید ... به زور ی انگشتر سبک برام خریدن و ی چادر ... و همون موقع خواهرش یه آینه شمعدان ارزون سبک برام انتخاب کرد(دوسال قبل علی قابشو باز کرد دور انداخت بس که افتضاح بود و آینشو خودم سنتی درست کردم که متاسفانه سال قبل تو جریان تعمیرات کاملا خرد شد)

مامان گفت خرید نامزدی؟ مامانو شستن گذاشتن کنار .... فکر میکنم با من شبیه یه زن 40 ساله چند بار ازدواج کرده رفتار  کردن!

هر چند که من برام مهم نبود و خود علی مهم بود ... اما حالا میفهمم که مرد باید از اول پشتوانه زنش باشه ...

6 شهریور 80 شب بله برون ما بود ... وقتی اومدن کنار خریدها یه ادکلن بود علی خجالت کشیده بود که هیچی نخریدنو اونو خریده بود ... هنوزم شیشه ادکلنو دارم ... ساندرابود ...

خانواده عموی علی بودن و عموش چیزی نمونده بود مجلسو سر مهریه بهم بزنه ... و من اروم و تنها باز اشک میریختم ... بعدها فهمیدم گفته باید علی دختر منو میگرفت!همسن من بود ..الان خودش ی بچه داره ..هر وقت منو میبینه میگه طفلک پسر عموم بدبخت شد زیر دست تو ..زن ذلیل شده!!!!!!!!!!!!!

قرار بود چند وقت بعد صی*غه محرمیت بخونیم ... شب بعدش پدرشوهرم به ی حاج آقا گفته بود و ما با عجله رفتیم ...

خطبه عقد دائم رو خوند ... من بعد سه بار بله گفتم ... و 7 شهریور 80 ساعت 10 شب به هم محرم شدیم ...

رفتیم توی اتاق ... چند تا عکس گرفتن که خیلی با نمکه همشون سر من پایین و علی داره به طرز خنده داری منو نگاه میکنه!

مارو تنها گذاشتن ....دروبستن ...

کنار قفسه فلزی کتابها کنار هم نشستیم ... دورتادور اتاق عکس.......... بگم چی بود رشته علی معلوم میشهنیشخندی بار گفتم عاشق عکسام به عمه و بعد غیب شدن!

علی گفت بشین ... دستام یخ زده بود ... گفت بیا رمز کیفمو بهت بگم ... و برام رمزو زد ..رمزی که هنوزم روی کیفشه ... گفت اینو دوستم برام زده حالا تو هم میدونیش...

دستمو گرفت توی دستای مردونش...

گفت چرا اینقدر سردی؟نکنه هنوزم از من میترسی؟ هیچی نگفتم...

بعد گفت بذار ی چیزیو نشونت بدم ....

(تمام این مدت "ب" خواهرش هییییی در میزد بیایین دایی اینا دارن میرنا... و بعد فهمیدم اصلا مامان اینا حرفی از رفتن نزدن)

نامه من بود ..گفت این چیه؟ دستشو گرفت زیر چونه هام و صورتمو گرفت روبه خودش ... گفت چطور دلت اومد اینو بنویسی؟ گفتم حق داشتم!

گفت نامه من کو؟ گفتم اجازه ندادن نگهش دارم ..سوزوندمش فقط ی تیکشو دارم ...

گفت اگه همین "هوالعزیز" اولش نبود میرفتم برای همیشه ...

گفتم تو هم پارش کن.... گفت به وقتش ... تمام مدت دستامو محکم گرفته بود ...

منم با در زدن ها استرس گرفته بودم ... بلند شدم برم بیرون ... بلند شد  و توی ی حرکت منو کشید سمت خودشو یه بو*سه روی گونه های من .......

برای همه این اولین خیلی شیرینه اما برای من نبود ....

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
ملودی

خیلییی قشنگ بود . باور کنید منم استرس گرفته بودم خیلی روان و خوب و باحساس نوشته بودین. یه سوالمو همین اول بپرسم تا یادم نرفته : غلظت خون چه تاثیری روی بچه دار شدن داره ؟ حجامت بهتره یا خون دادن؟... من دقیقا درکتون میکنم اینکه میگین شوهرتون تکیه گاه نیست . حالا خوبه فقط همین بوده شوهر من اون اولا هرچی خانوادش اذیتم میکرد میگفت حقته و مقصر تویی!!! خیلی عذاب کشیدم تا "گذشت زمان" ثابت کرد من بیگناهم هرچند خویی ماما بیاره مرده شور میبره و بازهم رگه هایی ازین اخلاقشو داره... من از اولین بوسه مون هیچی یادم نمیاد!!! شاید به خاطر همون اخلاق شوهرم بود که از همون اول حس میکرد من دشمنش هستم . نمیدونم ننه ش چی گفته بود که انقددددررر منو دشمن خودش حساب میکرد حتی حتی حتی محبت هامو !!!!

آیسان

اولین چیزی که به دهنم رسید: خاک به سرم! یه وختی زد و عاشق شدم دو تا شعر بلد نیستم بنویسم بذارم تو پاکت بدم دست یارو خوشال شه:| +یادم رفته بود بگم..دخترت خیلی شبیه به خودتههههه :)

آیسان

واقعنیییییییی؟ خب شاید به خاطر این باشه که من هربار میرسم جا تره و بچه نیس! خیلی از زاویه های متفاوت عکسارو ندیدم:| ولی این عکس آخریه که گذاشتی واقعا شبیه بوداااااا:| چرا مردم اینجورن؟؟؟؟

خاله سارا

عزیزمی تو [نیشخند][نیشخند][نیشخند] عروس کوچولو چقد بلا سرت آوردن. ولی سپیده یکی از چیزایی که تو بارها بهش اشاره کردی اینه که که حتی وقتی مشکلاتتون زیاده هم باهم با احترام برخورد میکیند دنیا دنیا ارزش توی همین یه نمونه رفتار هست که من آرزوم بود همچین چیزی رو تجربه کنم .دخترکت بعد ها مطمئنم به خاطر این نوع مدیریت مادرش بهت افتخار میکنه. نمیدونی چقدر برام قشنگه اینی که از احساست برای همسرت مینویسی از همون اول نوشتن خودش خیلی شجاعت میخواد.توی پرانتز هم بگم سپیده گلی خودت مثل برف میمونی به اون عروسک عزیزم نگو سبزه بچه به اون نازی وخوشگلی کجاش سبزس آخه ؟سبزه منم خاله سارا نه اون عزیز دل که.

صدف و همسری

بهترین روزای بیادموندنی زندگی دونفره همون روزای نامزدی و عقد و قبل سرخونه زندگی رفتنه...نمیگم سرخونه زندگی رفتن خیلی رفتارا تغییر میکنه نه...بهرحال دوری و دوستی صدق میکنه ...منظورم همونه که یه جورایی راحت تره خیلی چیزا... حالا دوست جون چرا اولین بوسه هه تلخ بود؟بخاطر همون استرسا...؟؟راستی دوست جون منظورتو کامل از سوره نور نگرفتما...

آریانا

همه رو خوندم واقعا داستان پرماجرایی داشتی!!!