خوشحالیشو ببینید.... یه همچی چیزی ،یه همچی حسی رو نیاز داشتم .... شاید کمی برای چند دقیقه ایجاد شد توی قلبم .....

*** این پست محض خاطر شما عزیزای دلم بود به خاطر  درخواستتون ....

میشه دعا کنید؟ که برگرده انگیزه هام....