یک روز عصر ....از بالکن.........


خب خدارو شکر عمل پدر خوب بوده ....

این عکسارو هم چند روز قبل همسر گفت بیا بگیر ازون وقت مرتب میگه عکسارو توی وب گذاشتی؟سلیقه من بوده!

امروز فقط برای وب آشپزی وقت گذاشتم ...پس بد نیست یه سر بزنید

http://berelax.persianblog.ir/

کوکوی بادمجون درست کردمو از مواد میانیش هم یه کوکو برای دخترک ...جالب بود ...دخترک میگه من غذاهای جدید دوست دارم!!!!!!

امروز باید شعر:به دست خود درختی مینشام رو از حفظ میشد سختش بود ....

اینقدر با ادا و شکلک براش خوندمش که بالاخره حفظ شدنیشخند

من دلممممممممممممممم نمایشگاه کتاب میخواددددددددد ..دیروز خاله زنگ زد که بیا با هم بریم ..امروزم بابا زنگ زدن که چیزی نمیخوای بخرم؟

باز دیروز فهیمه جانم گفتن...مرسی همه ..... میدونن من چقدر عشق کتاب خریدنم ....

وایییییییییی من دلم میخواددددددددگریه